Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, bạn vui lòng đọc kỹ chính sách bản quyền của Eonmix dưới đây:

Quy định chia sẻ/ sử dụng sản phẩm

  • Eonmix giữ bản quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của toàn bộ các nội dung (video, bài viết, hình ảnh) được đăng tải trên website https://eonmix.com/.
  • Bạn chỉ được sử dụng một nội dung khi đó là sản phẩm của quá trình hợp tác giữa Eonmix và bạn/ doanh nghiệp bạn.
  • Bạn được phép sử dụng lại các nội dung do Eonmix đăng tải, nhưng phải ghi rõ nguồn từ Eonmix.

Những điều bạn không được phép làm

  • Tự ý chỉnh sửa lại các nội dung của Eonmix rồi đăng tải, gây hiểu lầm cho cộng đồng về hình ảnh của Eonmix.
  • Sử dụng các nội dung do Eonmix đăng tải vào mục đích thương mại (in ấn, phát hành,…).
  • Xóa, làm mờ, cắt bỏ,… logo của Eonmix trên các nội dung đã đăng tải để sử dụng cho những mục đích khác.
  • Thay đổi, làm sai lệch tên tác giả trên các nội dung do Eonmix đăng tải.

Về chúng tôi

Mọi nội dung đăng tải trên website Eonmix nếu có sử dụng tư liệu của một bên thứ 3, chúng tôi đều tuân thủ việc ghi nguồn trích dẫn. Tuy nhiên, trong quá trình đó, chúng tôi vẫn có thể gặp nhiều sơ suất trong việc ghi nguồn (do không tìm được thông tin bản quyền, chủ sỡ hữu v.v). Khi phát hiện, các bạn vui lòng liên hệ với Eonmix ngay theo địa chỉ: Hello@eonmix.com. Sau khi xác minh thông tin chuẩn xác, chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa ngay lập tức.

Chúng tôi luôn kiểm soát vấn đề sử dụng các nội dung bản quyền của chúng tôi một các nghiêm ngặt nhất. Ngược lại, chúng tôi cũng luôn sử dụng các thông tin từ bên thứ ba một cách chuẩn xác nhất. Bởi vậy, mong tất cả các khách hàng và đối tác cùng chung tay với Eonmix để góp phần xây dựng một môi trường xã hội liêm chính, trong sạch và thượng tôn pháp luật.