Fanpage EonmixYoutube Eonmix

0

 

Eonmix cam kết cung cấp đến khách hàng những sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất trong lĩnh vực đồ họa số, nhằm giúp cho thương hiệu của bạn bay cao, bay xa trên hành trình chinh phục cộng đồng. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân và thông tin doanh nghiệp. Chúng tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc bảo mật sau đây:

Thu thập thông tin

  • Eonmix tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau bằng những phương thức minh bạch và hợp pháp.
  • Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, các thông tin về sở thích, nhân khẩu và những mối quan tâm của khách hàng.
  • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, nhằm mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng thông tin

  • Công ty chỉ sử dụng thông tin cá nhân/ thông tin doanh nghiệp của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác khi được khách hàng cho phép, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định.
  • Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân/ thông tin doanh nghiệp của khách hàng với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào bên ngoài nhằm các mục đích kinh tế, thương mại khi chưa có sự chấp thuận từ phía khách hàng.
  • Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin khách hàng nhằm đưa ra các ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin này.

Bảo mật thông tin

Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân/ thông tin doanh nghiệp của khách hàng bằng những biện pháp an ninh phù hợp nhằm ngăn chặn các hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Mọi hành vi đánh cắp dữ liệu, thông tin khách hàng của các tổ chức, cá nhân khác đều đi ngược lại quy định pháp luật của Nhà nước. Nếu phát hiện, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm đến sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tối đa an toàn thông tin cho bạn.

 

 

Fanpage EonmixYoutube Eonmix