Fanpage EonmixYoutube Eonmix

1

  Tên khách hàng

  Số điện thoại

  Email

  TỔNG QUAN VỀ CHIẾN DỊCH

  (Khách hàng trả lời những nội dung bên dưới)

  Chiến dịch làm cho sản phẩm nào?

  Mục tiêu truyền thông

  Sản phẩm mong muốn eonmix triển khai

  Kết quả mong muốn đạt được sau chiến dịch

  Thời gian thực hiện chiến dịch

  Ngân sách

  Sản phẩm cần truyền thông


  Tổng quan về sản phẩm


  Điểm mạnh


  Điểm yếu


  Khách hàng mục tiêu của sản phẩm

  Độ tuổi
  Giới tính
  Thu nhập
  Khu vực sống

  Đối tượng truyền thông(nếu trùng với khách hàng mục tiêu thì có thể bỏ qua)

  Độ tuổi
  Giới tính
  Thu nhập
  Khu vực sống

  Định vị thương hiệu/sản phẩm

  Thực trạng truyền thông trên mạng xã hội

  Các kênh fanpage/youtube/group

  Các campaign cũ đã triển khai

  Đối thủ cạnh tranh

  Đối thủ chính

  Đối thủ phụ

  Nhận xét về đối thủ cạnh tranh

  Các hoạt động truyền thông của đối thủ mà gây ấn tượng trong bạn

  Thời gian on-air mong muốn

  Key Message (Thông điệp muốn truyền tải)

  Mood and tone (clip mẫu)

  LƯU Ý KHÁC

  (Nội dung không sexy, thô tục, không sử dụng hình ảnh phản cảm.
  Không so sánh, hạ thấp với sản phẩm tương đương.
  Những từ khóa có thể gây ảnh hưởng đến thương hiệu)


  Fanpage EonmixYoutube Eonmix