Fanpage EonmixYoutube Eonmix

Tag : #Mascot

BRAND MASCOT

Một trong những khía cạnh quan trọng của một thương hiệu thành công nằm ở khả năng giao tiếp với khán giả một cách hiệu quả. Nhưng làm thế nào để một thương hiệu giao tiếp với một con người khi không có phương tiện giao tiếp nào trong tay? Đó là lúc linh vật..