Fanpage EonmixYoutube Eonmix

Tuyển dụng Video Editor

Tuyển dụng Video Editor

Phòng ban: Sản xuất Chức danh: Video Editor Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Lead ...
By Linh Nguyễn
Tuyển dụng Content Marketing

Tuyển dụng Content Marketing

Phòng ban: Kinh Doanh Chức danh: Content Writer Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Giám ...
By Linh Nguyễn
Banner tuyển dụng thực tập sinh Markeing cho Eonmix Creative Agency

Tuyển dụng Thực tập sinh Marketing

Phòng: Marketing Chức danh: Thực tập sinh Marketing Chế độ làm việc: Có thể lựa chọn Partime hoặc Fulltime Quản lý ...
By Ngọc Linh
Tuyển dụng Copywriter/ Biên kịch

Tuyển dụng Copywriter/ Biên kịch

Phòng ban: Kinh Doanh Chức danh: Copywriter Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Giám đốc ...
By Linh Nguyễn
Tuyển dụng Account Executive

Tuyển dụng Account Executive

Phòng ban: Kinh Doanh Chức danh: Account Executive Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Giám ...
By Linh Nguyễn
Tuyển dụng Graphic Designer

Tuyển dụng Graphic Designer

Phòng ban: Sản xuất Chức danh: Graphic Designer Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: Lead ...
By Linh Nguyễn
Tuyển dụng Họa sĩ/ Artist

Tuyển dụng Họa sĩ/ Artist

Phòng ban: Sản xuất Chức danh: Họa sĩ/ Artist Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý trực tiếp: ...
By Linh Nguyễn
Tuyển dụng Media Planner (Hạn cuối: 30/6)

Tuyển dụng Media Planner (Hạn cuối: 30/6)

Phòng ban: Kinh Doanh Chức danh: Media Planner Chế độ làm việc: Toàn thời gian Mức lương: 13 - 15 ...
By Linh Nguyễn
Tuyển dụng Thực tập sinh Account Executive

Tuyển dụng Thực tập sinh Account Executive

Phòng ban: Kinh Doanh Chức danh: Thực tập sinh Account Executive Chế độ làm việc: Toàn thời gian Quản lý ...
By Linh Nguyễn
Tuyển dụng chuyên viên Sales Eonmix

Tuyển dụng chuyên viên Sales (24/2 – 30/3/2021)

Phòng: Kinh doanh Chức danh: Sales Eonmix Chế độ làm việc: Toàn thời gian Địa điểm làm việc: Hà Nội Quản ...
By Ngọc Linh